Smart-car j.d.o.o.
Klančić 5
51521Punat, HR

OIB 86459692152

Adresa elektroničke pošte: info@smartcar-krk.com

Info telefoni: 091 2787 777 ili 091 6017 090

Radno vrijeme telefonskih operatera: svakim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Rijeci / broj Ri Tt-18/2082-6 od 18.04.2018.

Račun u
Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb, Hrvatska

IBAN: HR2723600001102698212

Iznos temeljnoga kapitala društva: 10,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu

Član uprave društva: Niki Jezidžić

Matični broj: 040389547

Izbornik