Opći podaci

Smart-car j.d.o.o.
Slavka Nikolića 38
51500 Krk, Kroatien

OIB 86459692152

Adresa elektroničke pošte: info@smartcar-krk.com

Info telefoni: 091 2787 777

Radno vrijeme telefonskih operatera: svakim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Rijeci / broj Ri Tt-18/2082-6 od 18.04.2018.

Račun u:
Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Jelačića 10
10000 Zagreb, Kroatien

IBAN: HR2723600001102698212

Iznos temeljnoga kapitala društva: 10,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu

Član uprave društva: Niki Jezidžić

Matični broj: 040389547

Kvaliteta usluge

Svakom našem korisniku poklanjamo posebnu pažnju. Naši korisnici mogu nas kontaktirati kako bi dobili bilo koju informaciju ili savjet vezan uz najam vozila. Svakom korisniku pristupamo individualno što mogu potvrditi naši dosadašnji klijenti čije povjerenje iznimno cijenimo.

Jamstveni uvjeti

Smartcar j.d.o.o. izjavljuje da će, ukoliko se korisnik bude pridržavao tehničkog naputka, vozilo u roku najma besprijekorno funkcionirati i izjavljuje da će vozila nepravilno funkcioniraju, zamijeniti na mjestu ili vratiti novčanu protuvrijednost.

U postupku reklamacije u obzir uzimamo u slijedećim slučajevima:

 • Ukoliko vozilo nije mobilno,
 • ako se korisnik pridržavao tehničkih naputaka Smartcar j.d.o.o.,

Postupak za reklamaciju

Kupac može reklamirati uslugu u našoj poslovnici gdje je vozilo i preuzeo, uz predočenje važećeg računa, na adresi Krk, Slavka Nikolića 38; ili ispunjavanjem formulara u nastavku

 • Ime korisnika*
 • Broj računa*
  • Slažem se s politikom privatnosti i da će moji podaci biti spremljeni za ovaj zahtjev.
 • Scan računa
 • Datum izdavanja*

Web stranica

Najpovoljnije cijene

Svojim se klijentima trudimo ponuditi najbolji omjer cijene i kvalitete. Naše cijene su na razini najpristupačnijih cijena na tržištu, u što Vas pozivamo da se i sami uvjerite.

Uvjeti najma u internetskoj trgovini smartcar-krk.com

Ukoliko se korisnik ne slaže sa sljedećim Uvjetima i pravilima korištenja web prodaje Smartcar j.d.o.o., molimo da ne koristi web stranicu Smartcar j.d.o.o. na adresi smartcar-krk.com.

Ovaj sporazum o uvjetima i pravilima korištenja SMARTCAR-KRK.COM Internet rent-a-car ponude određuje međusobne odnose između Vas kao korisnika i tvrtke Smartcar j.d.o.o. kao izdavatelja vozila.

Valjani jezik ovih Uvjeta je Hrvatski.

Korisnici najma mogu biti sve pravne i punoljetne fizičke osobe.

Kupovinom korisnici prihvaćaju ove uvjete.

Ako je korisnik fizička osoba, ista mora biti punoljetna i poslovno sposobna. U ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe kao korisnici mogu se registrirati samo njihovi zakonski zastupnici, dok je registracija djelomično poslovno sposobnih osoba valjana samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Korisnikom se može postati kao korisnik ili kao gost korisnik. Korisnik snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije ili rezervacije najma. Ako dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije, dužni ste pravovremeno ažurirati Vaš korisnički račun kako biste nas obavijestili o nastalim promjenama.

Smartcar j.d.o.o. obvezuje se na poslovanje u skladu sa pozitivnim zakonima važećim na području Republike Hrvatske, poslovnoj praksi i dobrim običajima.

Smartcar j.d.o.o. obvezuje se na zaštitu podataka korisnika te da će ih koristiti samo u svrhu izvršenja ugovornih obveza prodaje. Korisnik u svakom trenutku može pristupiti svome korisničkom računu i svojim podacima te promijeniti opće podatke i pristupnu lozinku.

Osobne podatke koje korisnik daje dobrovoljno pohranjuju se u evidencijskoj bazi korisnika. Smartcar j.d.o.o. prikuplja i koristi osobne podatke kupca isključivo u svrhu obrade narudžbe, slanje promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa s korisnicima.

Smartcar j.d.o.o. ne prikuplja podatke radi provjere i autorizacije prilikom plaćanja kreditnom karticom. Podatke o kreditnim karticama prikuplja servis za naplatu CorvusPay i to u mjeri i vremenu koje je neophodno za ostvarenje navedene svrhe u svakom pojedinom slučaju.

Prilikom registracije korisnik daje suglasnost za obradu njegovih podataka u navedene svrhe.

Korisnik je suglasan da mu se društvo Smartcar j.d.o.o. može obraćati pismenim putem, telefonski ili elektroničkom poštom te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novostima u svojoj ponudi.

Korisnik je upoznat s pravom da u svakom trenutku može u cijelosti povući ovu izjavu o suglasnosti.
Povlačenjem izjave o suglasnosti u cijelosti će prestati obrada korisničkih podataka kao i registracija na webu.
Korisnik je upoznat i s pravom da u svakom trenutku može i djelomično povući ovu izjavu o suglasnosti za obradu podataka (odjava s newslettera – u promotivne svrhe).
Korisnik može na vlastiti zahtjev zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz baze telefonskim putem ili putem e-mail adrese info@smartcar-krk.com

Smartcar j.d.o.o. obvezuje se na isporuku sukladno traženjima korisnika sukladno podacima koje korisnik navodi u svojoj narudžbi. Ukoliko narudžba sadrži lokaciju dostave koju nije moguće ispuniti, korisnik će o tome biti pravovremeno obaviješten.

U slučaju nemogućnosti isporuke tvrtka Smartcar j.d.o.o. obvezna je vratiti sva uplaćena sredstva uplatitelju (korisniku) u roku od 7 dana od evidentirane i potvrđene reklamacije.

Korsnik ima pravo na reklamaciju e-mailom, telefonski ili pismeno (klasično ili kroz formular na ovoj web stranici) u zakonski propisanom roku. Sve fotografije, slike te sadržaj prikazan na stranicama informativnog je tipa, zaštićen je i Smartcar j.d.o.o. zadržava jedinstveno pravo na njegovo korištenje.

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pismenog dopuštenja tvrtke Smartcar j.d.o.o.

Ilustrativni materijali mogu odstupati od stvarnog proizvoda.

Sadržaj ove web stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada tvrtki Smartcar j.d.o.o. te ova web stranica sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu gore navedene tvrtke.

Smartcar j.d.o.o.  zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta korištenja i obvezuje se obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su upisali prilikom procesa registracije.

Bilo kakav pokušaj ilegalnog djelovanja na sustav kao i pokušaj lažiranja podataka bit će proslijeđen nadležnim institucijama.

Uvjeti poslovanja vrijede za kupce čije se prebivalište nalazi na području Europske Unije.

Sve cijene iskazane u internetskoj trgovini izražene su u Eurima.

Smartcar j.d.o.o. i Korisnik nastojat će mirnim putem riješiti eventualne sporove koji bi mogli nastati iz postojećeg odnosa prije pokretanja sudskog spora.

Uvjeti korištenja

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine”, br. 41/14, br. 79/07., 125/07. – isp., 79/09 i 89/09. isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Smartcar j.d.o.o., Slavka Nikolića 38, 51500 Krk, na e-mail info@smartcar-krk.com ili putem on-line kontakt forme. Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Na prigovoru obavezno navesti ime i prezime, te adresu ili e-mail za dostavu odgovora.

ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Obavještavamo naše korisnike da u slučaju da našim odgovorom nismo otklonili vaš prigovor možete pokrenuti postupak za rješavanje sporova Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, ili na web stranici Centra za mirenje pri HGK ili Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2 ili na web stranici Suda časti pri HGK.

Prije pokretanja postupka pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, korisnik mora pokušati riješiti spor izravno s trgovcem putem pisanog prigovora te dostaviti pisani prigovor. Prijedlog za pokretanje postupka se mora podnijeti u roku od godine dana otkad je podnesen pisani prigovor. U suprotnom, prijedlog može biti odbačen.

Postupak pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova je neobvezatan za korisnika i trgovca pa se stranke mogu svojom izjavom volje povući iz postupka. Nagodba zaključena u postupku mirenja stječe svojstvo ovršne isprave u skladu sa Zakonom o mirenju.

JAMSTVO PRIVATNOSTI

Smartcar j.d.o.o. obavezuje se čuvati privatnost i tajnost osobnih podataka svih vlastitih korisnika, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12).

Svi djelatnici Smartcar j.d.o.o. i poslovni partneri ugovorno su obvezni poštivati načela zaštite privatnosti i tajnosti podataka. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o korisnicima i informiramo ih o načinu njihova korištenja. Redovito dajemo korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li i li ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Osobni podaci korisnika pohranjeni u informacijskom sustavu Smartcar j.d.o.o. čuvaju se na sigurnom poslužitelju i dostupni su samo djelatnicima Smartcar j.d.o.o. kojima su ti podaci nužni za pružanje kvalitetne usluge našim korisnicima. Uporaba podataka ograničena je na komunikaciju s korisnicima u svrhu obavljanja prodajnih transakcija, te obavješćivanje korisnika o novostima i pogodnostima koje su im dostupne putem Internet trgovine.

Smartcar j.d.o.o. jamči da osobni podaci korisnika web stranica smartcar-krk.com neće nikada biti dani na uvid i uporabu trećoj strani, bez prethodne izričite privole korisnika. Od ovoga se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.

Registracijom potvrđujete točnost i potpunost u obrascu navedenih podataka te dajete izričitu suglasnost da Smartcar j.d.o.o. može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati osobne podatke naznačene u obrascu za potrebe vlastitih evidencija i pružanja usluga obavješćivanja o novim proizvodima i uslugama.

Smartcar j.d.o.o. može od korinsika tražiti oblik garancije za vozilo u najmu.

PRAVNE ODREDBE

Ova web stranica sadrži informacije o proizvodima i uslugama koje nudi tvrtka Smartcar j.d.o.o., Slavka Nikolića 38, 51500 Krk, te služe kao elektroničko prodajno mjesto tvrtke – Internet trgovina. Smartcar j.d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene. Smartcar j.d.o.o. se obvezuje primjenjivati sve razumne mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa Korisnika usluga i sprječavanje eventualnih zlouporaba.

 

Registracija

Prilikom prve narudžbe putem elektronskog obrasca moguće je registrirati se na web stranici www.smartcar-krk.com. Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) dobiti ćete e-mailom obavijest o uspješnoj registraciji.

Radi kontrole e-mail adrese u istoj ćete e-mail poruci vjerojatno biti zamoljeni da klikom na određeni link potvrdite da je adresa uistinu Vaša.

Ukoliko ste zaboravili lozinku, novu lozinku možete zatražiti ovdje. Nakon što na navedenom linku unesete svoju e-mail adresu, dobit ćete e-mail poruku s linkom za generiranje nove lozinke. Klikom na taj link generirat će vam se nova lozinka i poslati na vašu e-mail adresu.

S odabranim korisničkim imenom i lozinkom te upisom svih traženih podataka postajete naš registrirani korisnik. Kao registrirani korisnik možete nesmetano unajmljiati volzila i dodatne usluge u našem web shopu, primati vijesti, biti obavještavani o novostima i koristiti se svim uslugama naše internet ponude poput pregleda i statusa prethodnih narudžbi, pregleda i statusa zakazanih termina i uređivanja osobnih podataka, podataka za dostavu i podataka za izradu računa.

U smislu jednostavnosti korištenja, registrirati i kasnije prijaviti se u sustav, ukoliko to odaberete, moguće je uz pomoć pristupnih sustava društvenih mreža. U tom postupku sami određujete koje podatke želite ustupiti trgovini smartcar-krk.com kroz samo sučelje odabrane društvene mreže.

 

Narudžba

Korisnik naručuje proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe. Najam vozila se naručuje elektronskim oblikom, odabirom određenog vozila i dodatnih usluga i njihovim spremanjem u košaricu. Sadržaj narudžbe moguće je izmijeniti u svakom koraku naručivanja, od dodavanja u košaricu, pregleda sadržaja košarice do svih koraka prema plaćanju. Nakon odabira svih željenih opcija i klika na link narudžbe (“narudžba s obvezom plaćanja”) u pregledu narudžbe, sustav vas dalje automatski vodi do stranica na kojima se morate prijaviti (postojeći korisnik), registrirati (novi korisnik) ili kao gost, te odabrati neki od ponuđenih načina plaćanja. Ako odaberete on-line plaćanje karticama, sustav vas preusmjerava na sigurne stranice FLOE – Agent Cash na kojima ćete odabrati vrstu kartice, te će od vas tražiti ostale potrebne podatke. Nakon što zaprimimo vašu narudžbu dobiti ćete povratni e-mail sa potvrdom o uspješno obavljenoj narudžbi, što ovisi o odabranom načinu plaćanja.

 

Način plaćanja i dostava

Cjenik, način i vrijeme dostave možete vidjeti na našoj web stranici te je podložan promjenama slijedom sezonalnosti.

 

Jednostrani raskid ugovora

Korisnik je dužan uputiti reklamaciju Smartcar j.d.o.o. e-mailom, telefonski ili pismeno (klasično ili putem on-line formulara) sukladno zakonskim uvjetima i rokovima.

Korisnk ima pravo na povrat sredstava u sljedećim slučajevima:

 • ako usluga nije isporučena,
 • ako je isporučena usluga koja ima grešku.

Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.
Odgovornost za nedostatke će se rješavati sukladno Zakonu o obveznim odnosima.
Ako uočite kvar ili nedostatak na vozilu, da biste ostvarili pravo na pozivanje na odgovornost za materijalne nedostatke, imate rok pri povratku vozila da nas o tom kvaru obavijestite. Protekom roka od 1 godine od predaje, nije više moguće isticati skriveni nedostatak stvari.

Korisnik koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku može imati jedno od sljedećih prava:

 • zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni,
 • zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugo vozilo bez nedostatka,
 • zahtijevati sniženje cijene,
 • izjaviti da raskida ugovor.

U svakom od tih slučajeva korisnik ima pravo i na povrat sredstava prema općim pravilima o odgovornosti za štetu.

Ako je nedostatak neznatan korisnik nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za nedostatke.

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi Smartcar j.d.o.o.

Potrošač kao korinsik nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u zakonskom roku.

Ugovor koji korisnik sklapa s Smartcar j.d.o.o. za prodaju proizvoda je jednokratan ugovor o najmu vozila koji je konzumiran isporukom od strane Smartcar j.d.o.o. te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Korisnik je vezan ugovorom 10 radnih dana od plaćanja cijene proizvoda.
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda.
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Primjerak obrasca o jednostranom raskidu:

 1. Ime, prezime i adresa potrošača _____________________________________________
 2. Prima Smartcar j.d.o.o., Zagreb, Slavka Nikolića 38, 51500 Krk, tel. 095/2787777, info@smartcar-krk.com:
 3. Ja  __________________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o najmu vozila broj _____________________________________, naručeno dana ______________________.

– potpis korisnika (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru), ____________________

– datum ___________________________.

Ovaj obrazac dostaviti na info@smartcar-krk ili na adresu Smartcar j.d.o.o., Slavka Nikolića 38, 51500 Krk.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom. Primjerak obrasca o jednostranom raskidu ugovora preuzmite ovdje.

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, neće snositi nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat robe kupac mora izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je izjavio jednostrani raskid ugovora.

Izravne troškove povrata korinsik je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača.

Rasprodani artikli

U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da neke od naručenih vozila ne možemo isporučiti, odnosno da su neka od vozila iz ponude u potpunosti ili djelomice nedostupni. U tom slučaju kupac će biti pravovremeno obaviješten e-mailom ili telefonskim putem.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Načini plaćanja

Virmansko plaćanje

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine. Kad evidentiramo zaprimljenu uplatu, poslat ćemo vam potvrdu narudžbe.

Ukoliko vam je potreban R1 račun, prilikom kupnje u korisničkim podacima obavezno unesite podatke tvrtke – naziv tvrtke, adresa tvrtke, OIB.

Sigurnost plaćanja

CorvusPay primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam.

ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između CorvusPay sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

Sustav za plaćanje CorvusPay omogućuje Vam potpuno siguran prihvat i autorizaciju kartica prilikom kupnje na našem web shopu.
Vaše informacije o kartici šalju se isključivo CorvusPay sustavu i u nijednom trenutku nisu dostupne smartcar-krk.com webshopu niti bilo kojoj drugoj trećoj strani.

Privatnost

Izrazito odgovorno pristupamo privatnosti podataka naših korisnika i Internet posjetitelja.

Vaše osobne podatke smatramo povjerljivima u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovim pravilima o privatnosti.

Ako koristite ovu web stranicu, ona će prikupiti razne elemente osobnih podataka. Osobni podaci su podaci s kojima biste se mogli osobno identificirati. Ova pravila o privatnosti objašnjavaju koje informacije prikupljamo, kako ih obrađujemo i za što ih upotrebljavamo.

Imajte na umu da podaci koji se prenose putem interneta (npr. putem e-pošte) mogu biti podložni sigurnosnim kršenjima. Potpuna, 100%, zaštita vaših podataka od pristupa treće strane nije moguća i ona u stvarnosti ne postoji.

Mnoge operacije vezane uz prikupljanje ili obradu podataka moguće su samo uz vašu izričitu suglasnost (privolu). Svoju privolu možete u bilo kojem trenutku opozvati. Dovoljno je poslati neformalnu poruku e-pošte sa zahtjevom. Podaci koji se obrađuju prije nego što primimo vaš zahtjev, i dalje se mogu legalno obrađivati.

U nastavku vam dajemo jednostavan i razumljiv pregled onoga što se događa s vašim osobnim podacima kada posjetite našu web stranicu. Osobni podaci su podaci s kojima bi vas se moglo identificirati. Detaljne informacije o zaštiti podataka mogu se naći u našim pravilima o zaštiti privatnosti koja su navedena u nastavku.

Ovime izričito zabranjujemo upotrebu kontaktnih podataka objavljenih na ovoj web stranici za slanje promotivnih materijala. Operator web stranice zadržava pravo poduzimanja specifičnih pravnih radnji ako je primljen neželjeni reklamni materijal, kao što je spam e-pošte i slično.

Koje podatke prikupljamo i zašto

Podatke prikupljene na ovoj web stranici obrađuje web operater/administrator.

Neki se podaci prikupljaju kada nam ih vi pružite. To su, primjerice, podaci koje unesete u obrazac za kontakt.

Kada ste posjetili web stranicu, naš IT sustav automatski prikuplja druge podatke. To su prvenstveno tehnički podaci kao što su verzija preglednika i operativni sustav koji koristite ili kada ste pristupili stranici. Ti se podaci automatski prikupljaju čim stupite na našu web stranicu.

Dio se podataka prikuplja kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje web stranice. Ostali podaci mogu se koristiti za analizu kako posjetitelji koriste web stranicu.

Za potrebe webshopa prikupljamo sljedeće podatke na razdoblje od 8 godina i to isključivo za potrebe poslovanja: ime, prezime, adresa kupca, adresa za dostavu ukoliko se razlikuje, IP adresu iz autorizacijskih i sigurnosnih razloga, broj telefona, e-mail, OIB ako je pravni subjekt, dosadašnje narudžbe, dosadašnje rezervirane termine.

Za potrebe kontakt obrasca prikupljamo sljedeće podatke na razdoblje od 8 godina i to isključivo za potrebe poslovanja: ime, prezime, IP adresu iz autorizacijskih i sigurnosnih razloga, broj telefona, e-mail, poruku koju ste poslali. Ako nam pošaljete pitanja putem obrasca za kontakt, prikupit ćemo i podatke koji su uneseni na obrazac, uključujući podatke o kontaktima koje ste naveli, odgovoriti na vaše pitanje i sva daljnja pitanja. Te podatke nikada ne dijelimo bez vašeg izričitog dopuštenja. Stoga ćemo obrađivati sve podatke koje unesete na kontakt obrazac samo s vašim pristankom. Svoj pristanak možete u bilo kojem trenutku opozvati a dovoljno je obavijestiti neformalnu poruku e-pošte. Podaci koji se obrađuju prije nego što primimo vaš zahtjev, i dalje se mogu legalno obrađivati. Zadržat ćemo podatke na obrascu za kontakt dok ne zatražite njegovo brisanje, opozvati svoj pristanak za njegovo spremanje ili se više ne odnosi na svrhu čuvanja (npr. nakon ispunjavanja vašeg zahtjeva). Sve obvezne zakonske odredbe, posebno one koje se odnose na obvezne periode čuvanja podataka, ne ovise o ovoj odredbi.

Za potrebe newslettera prikupljamo sljedeće podatke na neodređeno ili dok korisnik sam ne zatraži uklanjanje: e-mail i IP adresu iz autorizacijskih i sigurnosnih razloga.

Za potrebe statističke analize, ciljanog oglašavanja i poboljšanja funkcionalnosti web stranice, koristeći Google Analytics, prikupljamo podatke o posjetu i ponašanju korisnika na našim web stranicama na rok od 26 mjeseci nakon čega se podaci sami automatski brišu. U ovom segmentu IP adresa se anonimizira (ima namjerno odstupanje) te nije moguće ni na koji način povezati statistički podatak o korištenju web stranice sa identitetom korisnika. Potpisali smo ugovor s tvrtkom Google za outsourcing naše obrade podataka i na to se u potpunosti primjenjuju strogi zahtjevi Europskih tijela za zaštitu podataka kada koristimo Google Analytics. Više o pravilima privatnosti saznajte na ovoj stranici.

U svakom trenutku možete zatražiti isključenje iz analitičkih prikupljanja podataka. U nastavku su pojedinosti kako ostvariti svoje mogućnosti u tom smislu.

Relevantni podaci (IP adrese) koje naš server koristi u međusobnoj komunikaciji s računalom korisnika ili posjetitelja se ovisno o situaciji ili ne bilježe na naš server ili je slog podataka IP adrese spremljen na način da su izmijenjeni brojevi četvrtog okteta (D blok) IP adrese kako ti podaci nikako be bi mogli biti povezani i identificirani s bilo kojim korisnikom na bilo koji način. Format zapisa IPv4 adrese izgleda ovako AAA.BBB.CCC.DDD iz koje je razvidno jasno da je D blok taj koji se bilježi u izmijenjenom obliku.

Naš server ne koristi dijeljenje resurse s ostalim web stranicama već su samostalni na vlastitom stroju (VPS) te se fizički nalaze u Frankfurtu u Njemačkoj. Podaci na serveru su zaštićeni.

Komunikacija između našeg servera i korisnika zaštićena je enkripcijskim SSL certifikatom čiju aktivnost možete provjeriti klikom na zelenu ikonu lokota uz polje adrese stranice (položaj ikone lokota ovisi o sistemu i web pregledniku koji koristite) ili ukoliko web adresa počinje tekstom https:// umjesto klasičnog http://.

Naša stranica koristi Google fonts (tipografiju/fontove) i Google Maps, čije sadržaje korisnik dobiva pristupom našem serveru, a izravno od Google servera i time dijeli vlastitu IP adresu sa tvrtkom Google Inc.
Podatke koje koriste Google servisi moguće je administrirati kroz vaš Google račun. Više o Google politici privatnosti pročitajte ovdje.

Podatke koje prikupljamo putem vlastitih server logova nećemo kombinirati sa podacima prikupljenim putem drugih kanala, a koristimo ih za tehnički, sigurnosni nadzor i zaštitu sustava.

Kolačići

Neke od naših web stranica koriste kolačiće. Kolačići ne štete vašem računalu i ne sadrže viruse. Kolačići pomažu nam da naša web stranica bude jednostavnija, učinkovitija i sigurnija.

Kolačići su podaci na Internet stranicama tj. mali nizovi teksta koji se spremaju na vaše računalo i koji nam omogućuju korištenje specifičnih funkcija web stranice koje uglavnom korisnicima olakšavaju korištenje web stranica. Ovim putem Vas obavještavamo da naša Internet stranica koristi tehnologiju kolačića. Koristimo takozvane „Session-cookies“ za upravljanje tijekom i za prijenos unijetih, odnosno izrađenih podataka prilikom promjene i korištenja stranica. Session-cookies kolačići će se automatski obrisati nakon vašeg posjeta, a ostali kolačići ostaju na uređaju ja dok ih ne izbrišete ili dok im samostalno ne istekne rok. Ovi kolačići omogućuju prepoznavanje preglednika kada sljedeći put posjetite web stranicu. Kolačići također bilježe i neke postavke koje ste odabrali i time vam olakšavaju korištenje naše web stranice. Ukoliko niste sigurni koji vam kolačići trebaju, preporuka držati kolačiće uključenima.

Osim toga, putem Google Analytics servisa prikupljamo i kolačiće kako bismo dobili uvid statističke podatke o posjećenosti onih posjetitelja koji redovno pristupaju našoj stranici. Na taj Vam način želimo omogućiti najbolju moguću uslugu tako što ćemo Vam ponuditi sadržaje koji su posebno relevantni za Vas. Ovi kolačići za nas nemaju obilježja privatnih podataka već ih vidimo samo kao ukupne statističke kategorije. Ovi stalni kolačići sadrže identifikacijski broj i ne sadrže osobne podatke. Korištenje naše Internet ponude moguće je, u ograničenom obliku, i bez primjene kolačića. U svakom trenutku možete izbrisati kolačiće s Vašeg računala, ali u tom slučaju morate računati na ograničenost funkcija web stranice. Konkretno, na Vašem računalu se snimaju kolačići tvrtke Google koji se koriste za analizu statističkih podataka o kretanju posjetitelja, a koji između ostalog, snimaju, utvrđuju i obrađuju sljedeće podatke: pristup stranicama, zadržavanje na stranici, dubina do koje korisnici pregledavaju stranice, klikovi na telefonske brojeve na našoj stranici, popunjavanje formulara, količine narudžbi, jezične postavke i slično. Google kolačići se čuvaju tijekom 26 mjeseci. Po isteku navedenog razdoblja ponovno se automatski dodjeljuju novi.

Web preglednik možete podesiti kako bi vas obavijestio o korištenju kolačića, tako da možete odlučiti da li želite prihvatiti ili odbiti kolačiće od slučaja do slučaja. Alternativno, vaš preglednik može se konfigurirati tako da automatski prihvaća kolačiće pod određenim uvjetima ili da ih uvijek odbije ili automatski izbriše kolačiće prilikom zatvaranja preglednika.

Kolačići koji su neophodni za dopuštanje elektroničkih komunikacija ili pružanje određenih funkcija koje želite koristiti (kao što je, primjerice, košarica za kupnju). Operator web stranica ima legitiman interes za pohranu kolačića kako bi se osiguralo optimiziranu i neprekinutu uslugu bez tehničkih pogrešaka. Ako se pohranjuju i drugi kolačići (poput onih koji se koriste za analiziranje ponašanja surfanja), oni će se tretirati zasebno u ovoj politici privatnosti.

Kolačiće korisnik može samostalno obrisati ili ih može onemogućiti (više).

Također možete i sa svoje strane onemogućiti Google Analytics pomoću ovog browser dodatka.

Koje kolačiće koristimo

 

Ime kolačića Vrsta Opis
_ga Session (jednokratni) Google Analytics prikuplja statističke podatke o načinu korištenja web stranice
wordfence_verifiedHuman Trajni koristi ga softverska komponenta za zaštitu kako bi utvrdila radi li se o stvarnom čovjeku ili mašini koja pristupa web stranici
wtvt_ Trajni koristi ga softverska komponenta za zaštitu od malicioznih radnji i mogućih napada
PHPSESSID Session (jednokratni) kolačić koji unutar jednog posjeta stranici govori php interpreteru da se radi o jednom te istom korisniku kroz trajanje posjeta web stranici, u cilju kontinuirane funkcije web stranice
 woo_slg_ Trajni koristi se za identifikaciju korisnika koji se prijavljuju putem društvenih mreža
 woocommerce_  Session (jednokratni) kolačić koji pamti koji su proizvodi trenutno u košarici

Oglašavanje temeljem ponašanja korisnika

Oglašavanje na temelju prikupljenih podataka ponašanja korisnika je sigurno i transparentno. Oglašivači ne znaju tko ste vi bez obzira na podatke koje prikupljaju jer ih ne mogu iskoristiti kako bi ustanovili vaš identitet, a na temelju aktivnosti pregledavanja weba šalju vam oglase koji odražavaju vaše interese.

Naša web stranica, kao i svaka web stranica koja oglašava na temelju ponašanja korisnika mora imati informacije o prikupljanju i upotrebi podataka u te svrhe, bez obzira prikuplja li te podatke vlasnik web stranice ili treća strana poput mreže za oglašavanje.

Naša web stranica oglašava na temelju ponašanja korisnika, te pruža i informacije kako odbiti takvo oglašavanje.

Ukoliko odlučite odbiti bihevioralno oglašavanje putem opcija privatnosti, važno je upamtiti kako to ne znači da više nećete primati oglase tijekom korištenja Interneta. No to znači da oglasi koje ćete vidjeti prikazane na web stranicama koje posjećujete neće biti prilagođeni vama i vašim interesima i možda će za vas biti manje prikladni.

Ako odaberete odbiti određenog pružatelja usluge bihevioralnog oglašavanja, to će se primijeniti samo na zbirku podataka tog poslovnog subjekta i na njihovu uporabu u svrhe biheviorističkog oglašavanja na web pregledniku koji koristite za web stranicu na kojoj ste odabrali takvu postavku.

Ako ste odbili bihevioralnog oglašavanje i zatim odlučite da biste ipak željeli primati oglase koji odgovaraju vašim interesima, možete se predomisliti i ponovno prihvatiti takvo oglašavanje uporabom istog obrasca.

Brojni su čimbenici na koje mi ne možemo utjecati, a koji mogu utjecati na rad postavki. To uključuje probleme s vašom internetskom vezom, sigurnosti mreže tvrtke ili postavkama web preglednika, verziji web preglednika, tehničkim ograničenjima računala i softwarea koje koristite.

Ako imate problema prilikom odbijanja rabeći postavke koje smo stavili na ovu web stranicu, preporučujemo da nam se javite putem telefona ili e-maila.

Naša web stranica prikuplja podatke koristeći Google Analytics servis i kasnije ih koristeći u Google Ads sustavu. Ukoliko posjedujete Google korisnički račun možete podesiti vlastite postavke oglašavanja na ovoj adresi: https://adssettings.google.com/authenticated

Postoje razni dostupni alati za odbijanje usluge temeljene na kolačićima. U tom slučaju trebate postaviti svoj web preglednik tako da ne prima kolačiće treće strane, kako bi željeno odbijanje uspješno radilo. Za više informacija i podršku posjetite i pojedine stranice pomoći web preglednika kojeg koristite: Internet Explorer i Edge, Firefox, Safari i Chrome.

Ako se problem nastavi, trebate li pomoć ili imate pitanja, možete nam se obratiti putem kontakt obrasca, telefonom ili e-mailom.

Za sva ostala pitanja u vezi privatnosti slobodno nam se javite.

Vaša korisnička prava

U svakom trenutku imate pravo zatražiti informacije o pohranjenim podacima, podrijetlu, primateljima ili svrsi i to bez naknade (besplatno). Također imate pravo zatražiti da se vaši podaci isprave, blokiraju, izvezu ili izbrišu. Ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih uz privatnost možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku pomoću kontakt podataka navedenih na kontakt stranici. Također, naravno, u svakom trenutku možete podnijeti žalbu nadležnim regulatornim tijelima.

 • pravo na informaciju o obradi osobnih podataka
  za sve informacije i pojašnjenja u vezi prikupljanja i obrade osobnih podataka slobodno nam se javite putem kontakt obrasca.
 • pravo na povlačenje privole na obradu osobnih podataka, a čime prestaje obrada osobnih podataka.
  ukoliko želite povući privolu za obradu osobnih podataka slobodno nam se javite putem kontakt obrasca.
 • pravo na ispravak u slučaju ako se obrađuju osobni podaci koji su nepotpuni ili netočni možete zatražiti ispravak osobnih podataka slobodno nam se javite putem kontakt obrasca.
 • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole, u slučaju podnošenja prigovora, odnosno u slučajevima obrade osobnih podataka protivno propisima o zaštiti osobnih podataka. Također je moguće obrisati sve podatke iz sustava kroz opciju za trajno brisanje na ovoj stranici. Imajte na umu da su tada podaci trajno obrisani.
 • pravo na ograničenje obrade u slučajevima kada je osporena točnost podataka tijekom perioda provjere točnosti tih podataka, ako je obrada podataka bila protupravna, ali je odbijeno brisanje i umjesto toga zatraženo ograničenje korištenja podacima, ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog distribucije tih podataka. Slobodno nam se javite putem kontakt obrasca ili putem postavki privatnosti.
 • pravo na prijenos podataka voditelju obrade podataka kada je to tehnički izvedivo. Ukoliko želite potpuni izvadak svih vaših podataka iz sustava, slobodno nam se javite putem kontakt obrasca.
 • pravo na podnošenje prigovora u vezi obrade osobnih podataka društvu ili nadležnom državnom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka) ako se obrada vrši radi izvršenja zadaća od javnog interesa, radi izvršavanja javnih ovlasti ili se društvo prilikom obrade podataka poziva na svoje legitimne interese (uključujući i profiliranje).
Menü